Sisustuskoulutuksen sisältö


Ammatilliset valmiudet sisustussuunnittelutyöhönKoulutuksen pituus: 9 kk

Opiskelu sisustussuunnittelijaksi kestää 8-9 kuukautta. Opiskelu sisustuskoulu Harmoniassa muodostuu toisiaan täydentävistä ja tasapainottavista opinnoista: pienryhmässä järjestettävästä lähiopetuksesta, käytännön harjoittelua sisältävistä sisustustyöpajoista (Harmonia workshop), opiskelua tukevista täsmäkoulutuksista alan yrityksissä, harjoitustehtävistä (etätehtäviä on 12 kpl) sekä projektityöstä, joka on yksityiskohtainen sisustussuunnitelma asiakkaalle tai sisustussuunnitelma omaan kotiin.

Harmonia Sisustuskoulun sisustussuunnittelukoulutus antaa sinulle ammatillisen osaamisen sisustussuunnittelutyöhön. Koulutuksen laajuus on 240 tuntia.

Laaja ja monipuolinen koulutussisältö

Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin ja intensiivisin, sillä Luovan Sisustussuunnittelun kurssi sisältää 50 aihepiiriä, joiden aikana käydään läpi kaikki sisustussuunnittelun eri osa-alueet intensiivisinä kokonaisuuksina.

.
 • Kodin sisustussuunnittelu

 • Asiakaslähtöinen suunnittelu: Asiakashaastattelu & kohdekartoitus

 • Sisustustrendit & sisustustyylit

 • Tyylikoulu: Sisustustyylien Workshop

 • Piirustuskoulu 1: Luonnospiirustukset

 • Piirustuskoulu 2: Tekninen piirustus

 • Luonnostelun & käsin piirtämisen Workshop

 • Teknisen piirtäminen Workshop

 • Piirustuskoulu 3: 3D-piirtäminen & SketchUp-piirustusohjelma

 • Värihuone 1: Värit sisustamisessa & värien valinta

 • Värihuone 2: värioppi & värien vaikutus

 • Värihuone 3: Erikoispinnat & seinäpintojen trendituotteet
 • Maalauskoulu 1: Sisätilojen maalaus- ja kuultokäsittelyt

 • Maalaamisen Workshop

 • Sisustustekstiilit: Tekstiili -ja verhosuunnittelu

 • Materiaalihuone 1 & 2: Lattiat & lattianpäällysteet

 • Materiaalihuone 3 & 4: Sisustustekstiilit & verhoilukankaat

 • Materiaalihuone 5 & 6: Seinä- ja lattialaatat

 • Materiaalihuone 7 & 8: Matot & tapetit

 • Materiaalihuone 9 & 10: Maalit & pinnoitteet

 • Tila- ja kalustesuunnittelu: Kalustevalinnat & tilasuunnitelmat

 • Myyntistailaus ja työskentely stailusprojektissa

 • Sisustussuunnittelun Workshop - luova sisustustyöpaja

 • Pintamateriaalien Workshop - luova sisustustyöpaja

 • Keittiösuunnittelu

 • Kylpyhuonesuunnittelu 1 & 2

 • Valohuone 1: valaistuksen perusteet, valaistusuunnittelun ABC

 • Valohuone 2: valaisimet, valaistussuunnitelman laatiminen eri tiloihin

 • Esitystekniikka 1. Sisustussuunnitelman visuaaliset esitystavat

 • Esitystekniikka 2. työnäytekansion eli portfolion laatiminen

 • Antiikkipäivä 1 & 2: Sisustuksen historia & Antiikki

 • Design-päivä: vierailulla Eero Aarnion luona

 • Fengshui sisustamisessa 1 & 2

 • Luova Taidepaja: Workshop taitelijan työpajassa

 • Määräykset ja velvoitteet sisustussuunnittelussa

 • Sisustussuunnittelu ammattina

 • Tutustuminen sisustussuunnittelijan työhön

 • Henkilökohtaiset konsultaatiot 1 & 2 (3h): Yksityisohjausta

 • Portfolio (työnäytekansio) ja projektityön esittäminen

 • Mahdollisuus työharjoitteluun stailaus- tai sisustusprojektissa

.

Monipuoliset harjoitustehtävät koulutuksen tukena

Suurin osa sisustusharjoituksista tehdään suunnittelutoimistolla, koska siellä opiskelijoiden on mahdollista hyödyntää harjoituksien tekemisessä vaadittavaa ainestoa ja laajaa materiaalivalikoimaa. Suunnittelutoimiston viihtyisät tilat tarjoavat ihanteelliset puitteet niin luennoille kuin workshop-harjoitusten tekemiselle.

Suunnittelutoimiston Materiaalistudio koostuu erilaista pinta- ja lattiamateriaali-malleista, lukuisista tapettikirjoista, kangasmallistoista, tilasuunnittelussa tarvittavista tuote-esitteistä, kaluste- ja valaisinkuvastoista, sisustusalan kirjoista ja sisustuslehdistä. Monipuolinen materiaalistudio on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä koko opiskelun ajan ja sitä hyödynnetään myös workshop-koulutuksissa.

Harmonia WORKSHOP -sisustustyöpajat

Luovat sisustustyöpajat sisältävät monipuolisia käytännön harjoituksia, jotka kehittävät luovaa ajattelua, värisilmää, 3-ulotteista hahmottamiskykyä, visuaalisuutta sekä harjaannuttavat oman luovuuden ja voimavarojen käyttöönottamista.

Sisustustyöpajoissa luonnostemme, piirrämme ja teemme erilaisia sisustus- ja suunnitteluharjoituksia sekä harjoittelemme sisustussuunnitelman esittämistä käytännössä. Käytännön harjoittelu antaa tärkeää kokemusta sekä varmuutta suunnittelutyöhön. Opit valitsemaan toisiinsa sopivia materiaalikokonaisuuksia ja tekemään toimivia väri- ja materiaali-yhdistelmiä ja pääset myös harjoittelemaan erilaisten sisustusratkaisujen esittämistä.

Koulutukseen sisältyy 12 harjoitustehtävää

Koulutuksen aikana tehtäviä harjoituksia on yhteensä 12 kpl. Jokainen harjoitus sisältää suunnittelutehtävän yhdeltä sisustussuunnittelun osa-alueilta. Tehtävät annetaan vaiheittain ja harjoituksia tehdään sitä mukaan, kun koulutus etenee. Pienryhmässä harjoitusten läpikäyminen on sujuvaa. Monipuoliset suunnitteluharjoitukset tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden nähdä erilaisia sisustusratkaisuja ja kokeilla erilaisia toteutustapoja.

Projektityö - sisustussuunnitelma asiakaskohteeseen

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelijat harjoittelevat opiskelunsa osana myös oikean sisustussuunnittelutyön tekemistä asiakkaalle. Sisustussuunnittelutyön kohteen ja laajuuden opiskelija voi valita vapaasti tai vaihtoehtoisesti tehdä projektityönään sisustussuunnitelman omaan kotiin. Kurssin päätteeksi sisustussuunnittelutyöstä kootaan esittelyvalmis työnäytekansio eli portfolio, jossa tehty suunnittelutyö esitetään ammattimaisesti. Myös portfolion tekemisessä jokainen oppilas saa henkilökohtaista ohjausta.

Ammattimaisen työnäytekansion kokoaminen

Kurssin päätteeksi opiskelijat kokoavat projektikohteesta esittelyvalmiin työnäytekansio (portfolio), jossa asiakaskohteeseen (tai vaihtoehtoisesti omaan kotiin) tehty sisustussuunnitelma esitetään ammattimaisesti. Työnäytekansio sisältää projektikohteestasi tehdyn yksityiskohtaisen sisustussuunnitelman, pohja- ja projektiokuvat, väri- ja materiaalisuunnitelmat, tekstiili- ja kalustesuunnitelmat. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta myös työnäytekansion suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vierailut & täsmäkoulutukset sisustusalan yrityksissä

Yksilölliset täsmäkoulutukset sisustusalan yrityksissä ovat räätälöity täydentämään Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältöä. Koulutukset paikallisissa sisustusalan yrityksissä syventävät oppilaiden tietoja ja laajentavat sisustusalan eri osa-alueiden tuntemusta. Yritysvierailut tarjoavat myös mahdollisuuden solmia suhteita luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

Kaikki vierailukohteet ovat pääkaupunkiseudulla ja kohteisiin menemme yhdessä, sillä koulutukset järjestetään yrityksen showroomilla tai yksityisissä tiloissa (eivät avoinna kuluttajille). Kaikki Sisustuskoulu Harmonian yhteistyökumppanit & kouluttajat ovat oman alansa rautaisia ammattilaisia ja työskentelevät päätoimisesti sisustusalalla - näin kouluttajien ammattitaito & tiedot ovat aina ajan tasalla.

Yksilösohjaus ja henkilökohtaiset konsultaatiot

Jokainen opiskelija saa yksilöllistä ohjausta harjoitustehtävien ja projektityön tekemisessä koko kurssin ajan. Tämän lisäksi jokaisella opiskelijalla on kaksi henkilökohtaista konsultaatiota (3 h keskustelua) pääopettajan kanssa, jolloin opiskelija saa yksilöllistä ohjausta projektityön tekemisessä. Henkilökohtaiset tapaamiset tukevat opiskelua ja kurssin aikana tehtävää projektityötä.

Työharjoittelu stailaus- tai suunnittelukohteessa

Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus päästä harjoittelemaan stailausta tai sisustussuunnittelua sisustussuunnittelijan mukana stailaus- tai sisustus-suunnittelukohteessa. Harjoitteluun otetaan muutama opiskelija kerrallaan, harjoittelun kestosta ja ajankohdasta sovitaan erikseen. Harjoittelun aikana opiskelijat näkevät millaista sisustussuunnittelijan työ on käytännössä ja mitä suunnittelu- tai stailausprosessissa tapahtuu. 
kynns

Suunnittelutoimisto

HARMONIA Design Oy

Sisustusarkkitehti / Erikoismaalari

Sonja Hukkanen

gsm + (0)50 3089 122

[email protected]

Postitusosoite:

Hirvimäentie 22, 01190 BOX

www.harmoniadesign.fi

Sisustuskoulutus

HARMONIA Sisustuskoulu

Käyntiosoite:

Käpyläntie 4, 00610 Helsinki

Sijainti kartalla:

.